Het is nu maandag 17/06/2024 - 10:21

Medisch onderzoek

* elke duiker of aspirant duiker die een medisch onderzoek ondergaat tussen 1 september (jaar X-1) en 31 augustus (jaar X), waarbij er geen klinische tegenaanwijzingen zijn om te duiken, heeft een medische keuring met een geldigheidsdatum tot 31 maart (jaar X+1), startende vanaf de datum van de medische keuring.

* Dit verplicht onderzoek mag door eender welke geneesheer naar keuze gedaan worden. We benadrukken wel dat de keuring bij voorkeur gebeurt door een arts van de Geneeskundige Commissie van Nelos, of van een duikerarts.

* Deze medische strook laten invullen door een arts, afscheuren/inscannen en bij betaling van het lidgeld bezorgen aan de clubsecretaris, bij voorkeur via e-mail in PDF-formaat.

* Deze medische strook is slechts geldig als zowel de arts als de sportbeoefenaar ondertekend hebben.

* Vanaf de leeftijd van 45 jaar en verder, om de 5 jaar, dient een bijkomend onderzoek te gebeuren, namelijk een elektrocardiogram (ECG) onder belasting (cyclo ergometrie / fietsproef).

* Vergeet ook niet om je (blauwe) duikboekje te laten invullen door een arts (pagina 7), én te laten afstempelen door de voorzitter of secretaris van Duikclub Triton Kapellen.

Link naar de medische fiche van Nelos

laatste update: 07/09/2022